1. Taraflar

İşbu sözleşme “ www.mutlusebzeler.com Kullanıcı Sözleşmesi” ismi üzerinden, www.mutlusebzeler.com ile www.mutlusebzeler.com sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.

İşbu “www.mutlusebzeler.com Kullanıcı Sözleşmesi”, www.mutlusebzeler.com sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. İlgili sözleşme, söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur.

Kullanıcı, www.mutlusebzeler.com sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Tanımlar

Kullanıcı: www.mutlusebzeler.com sitesine üye olan ve www.mutlusebzeler.com adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler.

Alıcı: www.mutlusebzeler.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle www.mutlusebzeler.com tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan kullanıcı

Site: www.mutlusebzeler.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

www.mutlusebzeler.com Hizmetleri: Site içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla www.mutlusebzeler.com tarafından ortaya konulan uygulamalar (“Hizmet” olarak anılacaktır.)

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; www.mutlusebzeler.com sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

3.2. İşbu sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin olarak www.mutlusebzeler.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları içermektedir.

3.3. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve www.mutlusebzeler.com tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

3.4. Kullanıcı ve www.mutlusebzeler.com, sözleşme kapsamında yer alan beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder.

4. Hizmet ve Hizmetin Kapsamı

4.1. www.mutlusebzeler.com tarafından sunulacak hizmetler, elektronik ortamda mevzuat kapsamında alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

4.2. www.mutlusebzeler.com, kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, site “hizmetler”inde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. www.mutlusebzeler.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak “kullanıcı”ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, www.mutlusebzeler.com tarafından, “site”de yer almak üzere “kullanıcı”lara duyurulur.

4.3. www.mutlusebzeler.com tarafından “hizmetler”de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

 1. Hizmetten Faydalanma Şartları

5.1. Üyelik; “site”nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından “site”ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “kullanıcı” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5.2. “Site”ye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.2.4 maddesi uyarınca, www.mutlusebzeler.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan kişilerin veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 6.2.4 maddesi uyarınca, www.mutlusebzeler.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin “site” kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 1. Hak ve Yükümlülükler

6.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1.1. “Kullanıcı”, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, “site” mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve “site”deki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, “site”nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

6.1.2. “Kullanıcı”, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgiler hakkında, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde veya diğer “kullanıcılar” ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, www.mutlusebzeler.com’un, yetkili resmi makamlar ile yetkili gerçek veya tüzel kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.mutlusebzeler.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

6.1.3. “Kullanıcı”ların, www.mutlusebzeler.com tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen “kullanıcı”ların sorumluluğundadır. “Kullanıcı”ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı “kullanıcı”ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan www.mutlusebzeler.com’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.1.4. “Kullanıcı”lar, www.mutlusebzeler.com’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

6.1.5. www.mutlusebzeler.com’un sunduğu mal ve hizmetlerden yararlananlar ve “site”yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “site” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların, “site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk, kendilerine aittir. Her “kullanıcı”, www.mutlusebzeler.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “site” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.mutlusebzeler.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Kullanıcı”ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “site” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.mutlusebzeler.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.1.6. “Kullanıcı”, www.mutlusebzeler.com tarafından satış için sergilenen mal/hizmetleri, www.mutlusebzeler.com’un belirlediği fiyattan ve www.mutlusebzeler.com tarafından sunulan ödeme seçeneklerinden her hangi birini tercih etmek suretiyle satın almaya hak kazanır. “Kullanıcı”, “site”de sergilenen herhangi bir ürünü ve “site”de ürüne ilişkin olarak sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini seçmek suretiyle, “kullanıcı” ile www.mutlusebzeler.com arasından satım sözleşmesi kurulmuş olur. “Kullanıcı”, kurulan sözleşme ile, www.mutlusebzeler.com tarafından ürüne ilişkin olarak yapılan açıklama ile ürün için belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

6.1.7. “Kullanıcı”, işbu sözleşmenin 6.1.6. maddesi doğrultusunda satın almaya hak kazandığı ürünlerin bedellerini ödeme yükümlülüğünü, ürüne ilişkin tercih ve kabul ettiği ödeme seçeneği üzerinden yerine getirir.

6.1.8. “Kullanıcı”nın ürüne ulaşma hakkı çerçevesinde, alınan mal/hizmetin www.mutlusebzeler.com tarafından teslim borcunun doğduğu an; siteden kredi kartı (Visa,

Master Kart) ile alımlarda sipariş kadar tutarın bloke edildiği, banka havalesi veya nakit havalesi üzerinden ödemelerde bu havalenin www.mutlusebzeler.com hesabına ulaştığı, hediye çeki ile (siteden kazandığı puanlar) sipariş kadar puanın kullanıcı hesabından düşüldüğü andır. Kapıdan nakit ödeme şeklinde ise, sipariş ücretinin ödendiği andır.

6.1.9. Tercih edilen ödeme seçeneği doğrultusunda,kredi kartı (Visa, Master Kart) ile ödemelerde sipariş kadar tutarın bloke edildiği; banka havalesi veya nakit havalesi üzerinden ödemelerde bu havalenin www.mutlusebzeler.com hesabına ulaştığı; hediye çeki ile (siteden kazandığı puanlar) ödemelerde, sipariş kadar puanın kullanıcı hesabından düşüldüğü an itibariyle, sipariş, www.mutlusebzeler.com tarafından işleme alınır. Kapıdan ödeme şeklinde ise, siparişin “kullanıcı” tarafından onaylandığı an itibariyle, sipariş, www.mutlusebzeler.com tarafından işleme alınır.

6.1.10. Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, ürün teslimatı; kargo ya da tedarikçi firma veya www.mutlusebzeler.com sevkiyatçısı tarafından yapılacaktır. Sipariş bilgilendirme mailinin gönderilmesi ile “kullanıcı”cının siparişe ulaşacağı zaman aralığı, siparişler tam olarak temin edildiği takdirde, hava koşulları hasada elverişli olduğu durumlarda, tüm Türkiye için siparişlerde ortalama 10 iş günü arasındadır. “Kullanıcı”nın siparişleri bu süreler içinde teslim edilmezse, “kullanıcı”, “site”nin iletişim bölümünde yer alan e-posta veya telefon iletişim imkânları üzerinden www.mutlusebzeler.com’a durumu bildirmelidir.

6.1.11. Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, teslim paketinin içinde bulunan ithalatçı tarafından kullanıcı adına kesilen irsaliye veya www.mutlusebzeler.com’a ait irsaliyeli fatura, sipariş edilen ürün ile birlikte alıcıya teslim edilecektir.

6.1.12. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen yanlışlıklardan www.mutlusebzeler.com sorumlu değildir. Satın alınmak istenen mal/hizmetin, www.mutlusebzeler.com stoklarında kalmamış olması ve bu durumun siparişe onay verildikten sonra ortaya çıkması halinde, “kullanıcı”nın siparişi, 5 günlük süre içerisinde, sipariş temin edilinceye kadar yürürlükte kalır. Sipariş edilen mal/hizmet, hiçbir şekilde www.mutlusebzeler.com tarafından temin edilemiyorsa, “kullanıcı”nın isteği doğrultusunda, siparişe konu mal/hizmet tutarında başka bir ürün gönderilebilir veya ürünün stoklara girmesi beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. “Kullanıcı”nın bu tercihlerden birini 3 gün içinde kullanmaması halinde, sözleşme sona erer ve www.mutlusebzeler.com, Tüketici Mevzuatı çerçevesinde “kullanıcı”ya, ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri teslim eder.

6.1.13. Ürünü teslim almış olmak, taraflar arasındaki satım sözleşmesinin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştiğini gösterir. Ürünün, “kullanıcı” veya onunla aynı konutta yaşayan fertler tarafından teslim alınması halinde de, satım sözleşmesi ifa edilmiş sayılır. Teslim edilen paket açılmış ise, kargoyu teslim alan kişi, durumu teslimata gelen kişiyle tutanak altına aldırmalı, tutanağın bir nüshasını kendisinde muhafaza etmeli ve paketi almamalıdır. “Kullanıcı”, durumu tespit eden tutanağı 7 günlük süre içerisinde, www.mutlusebzeler.com sitesi iletişim bölümünde yer alan mail-fax iletişim mekanizmaları üzerinden www.mutlusebzeler.com’a

göndermelidir. www.mutlusebzeler.com, tutanağın kendisine ulaşmasını takip eden 10 günlük süre içinde, “kullanıcı”nın siparişini, ek ücret talep etmeden yeniden “kullanıcı”nın bildirdiği adrese gönderir.

6.1.14. “Kullanıcı”ların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, www.mutlusebzeler.com adresinde üzerinden yaptıkları alışverişlerden, www.mutlusebzeler.com’un ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu çerçevede www.mutlusebzeler.com’dan hiçbir şekilde para iadesi istenemez ve www.mutlusebzeler.com hakkında hukuki veya cezai herhangi bir işlem uygulanamaz.

6.2. www.mutlusebzeler.com’un Hak ve Yükümlülükleri

6.2.1. www.mutlusebzeler.com, “site”de sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri “kullanıcı”lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. www.mutlusebzeler.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Kullanıcı”lar, www.mutlusebzeler.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. www.mutlusebzeler.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “kullanıcılar” tarafından yerine getirilmez veya gerekli görüldüğü takdirde www.mutlusebzeler.com tarafından yerine getirilebilir. www.mutlusebzeler.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.

6.2.2. www.mutlusebzeler.com, “site”de mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “site”de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında www.mutlusebzeler.com nezdinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmayacaktır.

6.2.3. www.mutlusebzeler.com, “site”de yer alan “şahsi kullanıcı” bilgilerini veya üyeliğe ilişkin “kullanıcı” bilgilerini, “kullanıcı” güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

6.2.4. www.mutlusebzeler.com, “site”de sağlanan mal ve hizmetler doğrultusunda “kullanıcı”lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz.

6.2.5. www.mutlusebzeler.com, “site”nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve www.mutlusebzeler.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; www.mutlusebzeler.com bu mesaj ve yorumları giren “kullanıcı”nın üyeliğine herhangi bir

ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.

6.2.6. “Kullanıcı”lar ve www.mutlusebzeler.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

 1. Diğer Hükümler

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1.1. www.mutlusebzeler.com sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, (www.mutlusebzeler.com telif haklarına tabi çalışmalar) www.mutlusebzeler.com’a ait olarak ve/veya www.mutlusebzeler.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. “Kullanıcı”lar, www.mutlusebzeler.com’un mal ve hizmetlerini, www.mutlusebzeler.com bilgilerini ve www.mutlusebzeler.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının www.mutlusebzeler.com’un mal ve hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı www.mutlusebzeler.com’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. “Kullanıcı”lar, www.mutlusebzeler.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunların türevi olan çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

7.1.2. www.mutlusebzeler.com’un, www.mutlusebzeler.com hizmetleri, www.mutlusebzeler.com bilgileri, www.mutlusebzeler.com telif haklarına tabi çalışmaları, www.mutlusebzeler.com ticari markaları, www.mutlusebzeler.com ticari görünümü veya “site” vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

7.2.1. www.mutlusebzeler.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda, “site”de ilan etmek suretiyle, işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.2.2. www.mutlusebzeler.com tarafından işbu sözleşmede yapılan değişiklikler/uyarlamalar, site üzerinden “kullanıcılar”a duyurulur. www.mutlusebzeler.com tarafından işbu sözleşmede yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

7.2.3. İşbu sözleşme, “kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mücbir Sebepler

7.3.1. Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, www.mutlusebzeler.com tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.

7.3.2. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve www.mutlusebzeler.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5. Sözleşmenin Feshi

7.5.1. İşbu sözleşme “kullanıcı”, “site”ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, “kullanıcı”nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

7.5.2. www.mutlusebzeler.com, “kullanıcı”ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve “kullanıcı”lar fesih sebebiyle www.mutlusebzeler.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

 1. “Kullanıcılar”ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
 2. “Kullanıcı”nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
 3. “Kullanıcı”nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması

d. “Kullanıcılar”ın izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları www.mutlusebzeler.com adresindeki alış verişlerde bulunması

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

Madde 1 – Konu:

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya www.MutluSebzeler.com üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde 2 – Satıcı Bilgileri:

Ünvan: ERÜST BİLİŞİM TEKNOLOJİ SAN. ve TİC. A.Ş. (www.mutlusebzeler.com)

Adres: Güneş Mah. Altınova Cad. No:5/461 Kepez / ANTALYA

T: +90 242 338 22 11

Madde 3 – Alıcı Bilgileri:

Müşteri olarak www.mutlusebzeler.com alışveriş sitesine üye olan kişi.

(Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.)

Madde 4 – Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri:

ALICI’nın www.mutlusebzeler.com üzerinden malın / ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şeklini görerek seçtiği ve teslim adresini belirttiği ürün veya ürünler.

Madde 5 – Genel Hükümler:

5.1 – ALICI, MADDE 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Mutlu Sebzeler (mutlusebzeler.com) sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının MUTLU SEBZELER’e ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, MUTLU SEBZELER ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini MUTLU SEBZELER ‘e ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde MUTLU SEBZELER‘e gönderilmesi zorunludur. Bu taktirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.7 – MUTLU SEBZELER mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu taktirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakit veya kredi kartına ve defaten ödenir.

5.8 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için MUTLU SEBZELER ‘e gönderilebilir, bu taktirde kargo giderleri MUTLU SEBZELER tarafından karşılanacaktır.

5.9 – İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp MUTLU SEBZELER’e ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MUTLU SEBZELER teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

Madde 6 – Cayma Hakkı:

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde MUTLU SEBZELER ‘a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7.MADDE hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün MUTLU SEBZELER‘e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgenin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa

sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içeresinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin MUTLU SEBZELER’e ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

İade Adresi:

MUTLU SEBZELER

Ünvan: ERÜST BİLİŞİM TEKNOLOJİ SAN. ve TİC. A.Ş. (www.mutlusebzeler.com)

Adres: Güneş Mah. Altınova Cad. No:5/461 Kepez / ANTALYA

T: +90 242 338 22 11

Madde 7 – Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, özel siparişe göre üretilmiş ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının yırtılmadan açılmış olması ve ürünün dışarıda kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde 8 – Yetkili Mahkeme:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya MUTLU SEBZELER’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Gizlilik Sözleşmesi

Üyelerimizin MutluSebzeler.com adlı sitemize vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda, aşağıda kuralları belirtilen Gizlilik Politikası benimsenmiştir.

 • Mutlu Sebzeler, üyelik ve sipariş aşamalarında sizden bazı kişisel bilgiler (teslimat/fatura adresleri, telefon numaraları, e-mail adresleri vs) talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinin sağlanması MutluSebzeler.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler, belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak ve kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
 • MutluSebzeler.com ile paylaşmış olduğunuz tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz; internet güvenlik standardı olan 128 bit SSL Secure Şifreleme sistemi ile korunmaktadır. Bu korumayla, internet dolaşımınız sırasında herhangi bir şekilde kişisel bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmektedir.
 • Sistemimize girmiş olduğunuz tüm kişisel bilgilere, Mutlu Sebzeler haricinde, sadece siz ulaşabilir ve değiştirebilirsiniz. Üçüncü bir şahsın sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve değiştirmesi mümkün değildir.
 • Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için bize aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Ünvan: ERÜST BİLİŞİM TEKNOLOJİ SAN. ve TİC. A.Ş. (www.mutlusebzeler.com)

Adres: Güneş Mah. Altınova Cad. No:5/461 Kepez / ANTALYA

T: +90 242 338 22 11

Ürün Teslimat Sözleşmesi

Dağıtım ve Teslimat

 • Cuma ve Cumartesi günü verilen siparişleriniz Pazartesi günü kargoya verilir.
 • Pazar günü verilen siparişleriniz ürünün stok durumuna göre en geç Salı günü kargoya verilir.
 • Sipariş etmiş olduğunuz ürünler, siparişinizle birlikte dalından toplanır ve özenle ambalajlanır. Antalya içi (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçeleri için) siparişlerde; dağıtım ve teslimatı kendi araçlarımız ile yapmaktayız. Antalya dışı siparişlerde ise anlaşmalı kargo şirketimiz (Yurtiçi Kargo) ile sizlere ulaştırıyoruz.
 • Saat 11:00’e kadar verdiğiniz siparişleri Antalya içi için aynı gün teslimat, Antalya dışı için aynı gün kargo yapıyoruz. 11:00’den sonra verilen siparişlerin teslimatı ertesi gün gerçekleşir. Antalya dışı siparişlerde; paketinizin kargoya teslimi sonrasında kargo şirketi, bulunduğunuz il ve ilçeye göre 48 saat içerisinde ürünlerinizi size ulaştıracaktır.
 • Antalya dışı siparişlerde 100 TL ve üzeri kargo ücretsizdir. 100 TL altı siparişlerde 11,5 TL kargo bedeli eklenir.
 • Antalya içi siparişlerde minimum 45 TL sepet tutarı ile hizmet vermekteyiz.
 • Kapıda ödeme seçeneği sadece Antalya içi siparişlerde geçerlidir.
 • Antalya içi siparişlerde 09:00-21:00 arası teslimat yapılmaktadır. Antalya dışı siparişlerde kargo ile teslimat yapıldığından özel saat seçeneği sunulmaz.

Teslimat ücretleri:

Teslim Zamanı Teslim Saat Aralığı Minimum Sipariş Teslimat Ücreti
Tüm Gün Teslimatı 09:00 – 18:30 45TL 5,90TL
Sabah Teslimatı 09:00 – 13:30 45TL 7,90TL
Öğle Teslimatı 13:30 – 18:30 45TL 7,90TL
Akşam Teslimatı 19:30 – 21:00 45TL 7,90TL

Kötü hava koşulları ya da trafik gibi beklenmedik gecikmeler söz konusu olduğunda, ürün temin edilemediğinde ya da kalitesine güvenmediğimiz durumlarda teslimatta gecikme yaşanabilmektedir. Böyle bir durumda tarafınıza telefon ile iletişime geçilerek bilgilendirme yapılacaktır.

Siparişinizde herhangi bir yanlışlık olması durumunda Mutlu Sebzeler Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.